Elevvård

Elevvårdsgruppen

Elevvårdsgruppen vid vår skola sammankallas vid behov, i huvudsak de dagar då
skolhälsovårdaren och kurator har mottagning på skolan, eftersom de ska delta i
gruppens möten. Under gruppens möten diskuteras ärenden som berör trivsel och
samverkan på skolan.

SKOLHÄLSOVÅRDEN och KURATORVERKSAMHETEN
I PYTTIS SVENSKA SKOLA HÖSTEN 2016

Kurator Marika Cande tel: 040 7518346
marika.cande@pyhtaa.fi

Skolhäslovårdare Tiia Hottola tel: 044-26 155 24
tiia.hottola@pyhtaa.fi