Kontaktuppgifter

PYTTIS SVENSKA SKOLA
Kyrkvägen 448
49240 SVARTBÄCK

Telefon
040 7104704 (lärarrummet)
040 7104705 (förskolan, eftis)
040 7104703 (köket, Päivi Koskinen)

Personal
Paulina Hentunen (förskola, tf skolföreståndare)
Saara Koskenkorva (åk 1-2)
Harriet Sillanpää (åk 3-4)
Clarissa Berghäll (åk 5-6)

E-post:
förnamn.efternamn(at)pyhtaa.fi 
(namnen utan ä-prickar)

Viktiga telefonnummer
Kommunens växel (05) 4601 5600
Rektor i Huutjärven koulu, Sari Hakulinen 044 357 5510
Bibliotek, utlåning 040 7104685
Skolhälsovårdare, Tiia Hottola 0400 304 219
Skolkurator, Tytti Eriksson 040 7518346
Måsarna 040 7103971