Kontaktuppgifter

PYTTIS SVENSKA SKOLA
Kyrkvägen 448
49240 SVARTBÄCK
e-post: pyttis_svenska_skola@pyhtaa.fi

Telefon
040 7104704 (lärarrummet)
040 7104705 (förskolan, eftis)
040 7104703 (köket, Päivi Koskinen)

Persnonalens e-postadress: förnamn.efternamn(at)pyhtaa.fi

Viktiga telefonnummer
Kommunens växel (05) 4601 5600
Rektor, Sari Hakulinen 044 357 5510
Bibliotek, utlåning 040 7104685
Skolhälsovårdare, Tiia Hottola 044 2615524
Skolkurator, Marika Cande 040 7518346
Tandvård, tidsbeställning (kl. 8.30-15) 040 7104740
Måsarna 040 7103971

Nortamaa 05-2184455
Jyrkilä Oy (05) 228 1811
(Ring ajomestari, 050-3866060, om ditt barn inte behöver skjuts)
Savonlinja, direktnummer, 0400 651083
Kymenlaakson taxi, 0100 87227 (meddela om ditt barn inte behöver skjuts)